Varaus- ja peruutusehdot

Varaus- ja peruutusehdot

Varausehdot verkkokaupan majoitusvarauksille

Varauksen peruutus veloituksetta viimeistään 3 vrk ennen saapumista klo 18.00 mennessä. 3 vrk myöhemmin sekä no-show 100% veloitus.
Poikkeuksena yleisiin peruutusehtoihin toimii mahdollisen kampanjahinnan yhteydessä mainittu hinnan sääntö. Esimerkiksi Non-refundable Rate: ei muutos- tai peruutusoikeutta. Poikkeuksena todistettava sairaustapaus, jolloin peruutus on mahdollista veloituksetta. 

Palautukseen liittyvissä asioissa olettehan yhteyttä suoraan majoituspaikkaanne tai myyntipalveluumme sähköpostitse.

Ohjattujen retkien varausehdot verkkokaupastamme

Seuraavia varausehtoja sovelletaan kaikkin verkkokaupan kautta varattuihin retkiimme.
Ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on suorittanut sopimusehdoissa mainitun maksun. Ehdot ovat voimassa EU-alueella, ulkomaankaupassa erilliset ehdot (Terms of reservation). Ehdot ovat voimassa toistaiseksi, oikeudet muutoksiin pidätetään.
Palvelut ja hinnat:
Palveluiden hinnat ja ohjelmakuvaukset on esitetty verkkokaupan tuotekohtaisissa kuvauksissa. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.
Retket toteutetaan säävarauksella ja ohjelman sisältö voi muuttua. Pidätämme oikeudet muuttaa retkien hintoja, kestoja ja sisältöä ilman ennakkoilmoitusta mikäli sääolosuhteet eivät salli retken järjestämistä varaushetkellä ilmoitetulla tavalla.


Varaukset
Varaus vahvistetaan maksun yhteydessä. Maksu voidaan suorittaa verkkokaupassa tai käteismaksulla paikan päällä. Varauksen vahvistamiseksi ryhmillä tarvitsemme laskutustiedot etukäteen toimitettuna myyntipalveluumme.


Peruutusehdot

Ryhmillä (yli 10hlö):
14 vrk ennen varauksen toteutusta: ei veloitusta, 4-14 vrk ennen varauksen toteutusta: 50 % tilauksen arvosta, 0-4 vrk ennen varauksen toteutusta 100 % tilauksen arvosta


Peruutusehdot yksittäisille varauksille:1 vrk ennen varauksen toteutusta ei veloitusta, 0 vrk ennen varauksen toteutusta 100% tilauksen arvosta.

Varauksen peruutus sairastapauksissa tai muissa esteissä veloituksetta myyntipalvelumme kautta harkintaa käyttäen ja voimme vaatia todistuksen esittämistä esteestä.

Peruutukset ja muutokset hoidettava viipymättä sähköpostitse koliactivesales@gmail.com tai numeroon +358400857557

Palautustapauksissa maksunpalautus tehdään tilauksessa käytetylle maksutavalle

Muutokset
Kaikki muutokset tulee tehdä kirjallisesti normaaleja toimistoaikoja noudattaen.


Lapset
Varmista retken kuvauksesta ohjatun retken sopivuus ja hinnoittelu lapsille. 


Raskaana olevat naiset
Moottorikelkkailua ei suositella raskaana oleville naisille. Ajon aikana syntyvä tärinä sekä moottorikelkan pakokaasut saattavat olla haitallisia sikiölle. Mikäli ohjelman turvallinen läpivienti edellyttää erityisjärjestelyitä Koli Active Oy ei vastaa syntyneistä lisäkustannuksista. Myös muissa aktiviteeteissamme ja varustevuokrauksessa on huomioitava niiden mahdollinen soveltumattomuus raskaana oleville.

Varustevuokraus

Vuokraaja sitoutuu vuokraamaan sovitun vuokravälineen ajalle, joka sovitaan tapauskohtaisesti aina erikseen. Vuokra-aika alkaa vuokravälineen luovutushetkellä ja päättyy, kunnes se on palautettu vuokranantajalle.

Vuokranantaja luovuttaa vuokratun vuokravälineen asianmukaisessa toimintakunnossa huollettuna ja perustarkastettuna, ellei vuokraajan kanssa toisin sovita.

Mikäli muuta ei sovita, vuokravälineiden vuokrahinnat määräytyvät vuokra-ajan alkamishetkellä kulloinkin voimassa olevan vuokranantajan vuokrahinnaston mukaisesti.

Vuokrausmaksu suoritetaan etukäteen varatulta vuokra-ajalta. Mikäli vuokraajaksi ilmoitettu henkilö tai yhteisö ei suorita vuokraa, vuokrasopimuksen allekirjoittanut henkilö on vastuussa vuokran, vahinkojen ja ilkivallan maksamisesta.

Vuokraajan tulee tarkastaa vuokravälineet välittömästi niiden palauttamisen yhteydessä. Mikäli välineissä ilmenee palauttamisen yhteydessä vika tai puute, kirjataan se ylös. Mikäli puutteita tai vikoja ei ole kirjattu, on vuokralainen vastuussa näistä vioista sikäli, kuin ne ovat olleet vuokralaisen havaittavissa tarkastushetkellä. Vuokraaja hyväksyy varusteet vuokrattavaksi siinä kunnossa, kun se vastaanottotarkastuksen jälkeen on.

Vuokraaja on yksinomaan ja kokonaan vastuussa kaikista vuokra-aikana vuokravälineille aiheutuneista vahingoista. Vuokraajan tulee välittömästi ilmoittaa vuokranantajalle vuokravälineille aiheutuneesta vahingosta tai menetyksestä. Lisäksi vuokraaja maksaa vahingoittuneesta vuokravälineestä vuokrasopimuksen mukaisesti vuokra-ajan loppuun saakka. Mikäli kalustoon tulee tekninen tai muu vika, voi vuokraaja palauttaa vuokravälineen välittömästi vuokranantajalle, jolloin vuokrasopimus päättyy palautushetkellä.

Vuokraaja sitoutuu käyttämään, säilyttämään ja hoitamaan välineitä huolellisesti ja asianmukaisesti. Vuokraajalla ei ole oikeutta luovuttaa vuokravälineitä kolmannelle osapuolelle käytettäväksi ilman vuokranantajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Vuokraajan omavastuu jokaista vahinkotapahtumaa kohden on sata (100) euroa. Omavastuu ei kuitenkaan korvaa vuokraajan, tai hänen seurueensa välineelle aiheuttamia vaurioita. Näistä vaurioista vuokraaja on vastuussa niiden täydestä arvosta. 


Vastuuvakuutus
Koli Activella on voimassa oleva lain edellyttämä vastuuvakuutus.

Moottorikelkkasafarit ja moottorikelkan vuokraus

Vuokraaja on täydellisessä vastuussa varaamastaan tuotteesta käytön aikana, riippumatta siitä, kuka laitetta kuljettaa, mukaan lukien käytön aikana sattuneet henkilö- ja omaisuusvahingot kokonaisuudessaan. Koli Active Oy (Y-tunnus: 2452468-5) ei ole korvausvastuussa mistään asiakkaan aiheuttamista henkilö- tai omaisuusvahingoista.

Omavastuu Koli Active Oy:n tuotteista

Vahingon sattuessa vuokraajan omavastuu on aiheutettujen vahinkojen mukainen, kuitenkin enintään 2000 €. Pois lukien ohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuneet vahingot kuten kantoon tai kiveen ajo ja yhteentörmäys tilanteet, jolloin vahingot korvataan täysimääräisinä.

Vuokraaja vastaa kaikista toiselle osapuolelle tai itselleen aiheuttamistaan vahingoista.

Moottorikelkan kuljettajan tulee olla vähintään 18 vuotta täyttänyt ja omata voimassa olevan ajokortin. Suomen laki kieltää moottoriajoneuvon kuljettamisen alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena. Pidätämme oikeuden muuttaa ohjelman reittiä, kestoa ja toteutustapaa sääolosuhteiden tai muiden turvallisuuteen liittyvien seikkojen mukaan. Koli active pidättää oikeuden keskeyttää ohjelma yksittäisen henkilön kohdalta mikäli hänen arvioidaan olevan vaaraksi itselleen tai muille, tai hänen terveydentilansa sitä edellyttää.

Suosittelemme henkilökohtaisen matkavakuutuksen ottamista.

Liikennevakuutus
Kaikissa ohjelmien aikana käytettävissä moottoriajoneuvoissa on liikennevakuutus.

Luolaseikkailu
Luolaseikkailu sopii vain normaalikuntoisille ja hieman liikkumaan tottuneille henkilöille. Luolaseikkailu sisältää ahtaissa kivenkoloissa ryömimistä, eikä sovellu ahtaanpaikankammoisille eikä erittäin isokokoisille henkilöille ahtaiden tilojen vuoksi. Koli active ei vastaa mahdollisista vaatteiden likaantumisesta tai rikkoontumisesta. Tarjoamme käyttöön suojahaalarin ja soveltuvat turvavarusteet. Mikäli et ole varma retken soveltuvuudesta, ota ennen varaamista yhteys myyntipalveluumme.


Sovellettava laki
Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Pyrimme ratkaisemaan riitatilanteet ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta mikäli sopimukseen ei päästä, ratkaistaan riidat paikallisessa käräjäoikeudessa.


Ylivoimainen este    
Mikäli sopijapuoli on estynyt täyttämästä tämän sopimuksen mukaista tai siihen muutoin perustuvaa velvollisuuttaan johtuen sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta, sopijapuolesta riippumattomasta ja poikkeuksellisesta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon (kuten sota, tulipalo, luonnonmullistus, kuolema, yleisen liikenteen, lentoliikenteen (ei koske lentoliikenteen aikataulujen myöhästymisiä), maksuliikenteen, tietoliikenteen tai sähkönjakelun keskeytyminen) sopijaosapuolten velvollisuus sopimuksen mukaisten ehtojen täyttämiseksi keskeytyy molemmin puolin tämän ylivoimaisen esteen keston ajaksi.